Việt Nam 'xuất khẩu' nhiều thiết bị y tế vì đã chống Covid-19 thành công?