ỨNG DỤNG CỘT CHIẾT PHA RẮN LCTECH TRONG VIỆC LÀM SẠCH MẪU ĐẤT

16/30 - 30/10/2023

Các sản phẩm chất alkyl per- và polyfluorinated (PFAS) đã được sử dụng trong hơn 60 năm. Chúng xâm nhập vào môi trường trong quá trình sản xuất, sử dụng và thải bỏ. Nhiều nghiên cứu đã xác định nồng độ độc tính cao của các hợp chất PFAS vì vậy cần phải điều chỉnh các chất này.

Trong vài năm qua, mối quan tâm việc phân tích đối với các hợp chất này đã tăng lên nhanh chóng. Các quy định hiện hành và sắp tới ở EU và Hoa Kỳ yêu cầu cần kiềm tra hàm lượng PFAS trong đất từ nhiều nguồn khác nhau.
 
Hiện nay, có nhiều phương pháp phân tích PFAS từ EU và Hoa Kỳ, ví dụ: DIN 38414-14, US-EPA 1633 (dự thảo thứ 2) và DoD/QSM 5.1/5.3. Tất cả các phương pháp này xử lý mẫu bằng chiết pha rắn (SPE) trước khi phân tích sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS). Cột chiết pha rắn SPE trong các method này yêu cầu chứa chất trao đổi anion yếu, chất hấp thụ polyme chế độ hỗn hợp, trong khi phương pháp US EPA 1633 (dự thảo thứ 2) và phương pháp DoD/QSM 5.1/5.3 còn sử dụng thêm bước làm sạch phân tán tùy thuộc vào loại nền mẫu.
 
Tại đây, LCTech gửi đến quý khách hàng Quy trình xử lý mẫu với cột chiết pha rắn SPE đơn có chất hấp thụ polyme được tối ưu hóa làm giàu PFAS. Cột EluCLEAN PFAS – WAX/GCB SPE của LCTech chứa 150 mg chất trao đổi anion yếu, chất hấp thụ polyme chế độ hỗn hợp trộn với 10 mg than đen được grafit hóa.
Cột chiết pha rắn SPE với hiệu suất thu hồi cao và độ lệch chuẩn thấp và do đó phù hợp phân tích PFAS từ đất và các nền môi trường khác. Có thể thay thế tương đương bước làm sạch tiền xử lý + cột chiết WAX SPE được sử dụng trong US EPA 1633 (dự thảo thứ 2). Giải pháp cột chiết pha rắn đơn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong phân tích PFAS.
 
 
Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương
🏨 Địa chỉ: P408-409 Tòa nhà Thanh Hà, CC2A Bắc Linh Đàm, Hanoi, Vietnam
☎️ Hotline: +84 24 3565 7697
📧 Email: Sales@indochinaco.com.vn