TỐI ƯU NỒNG ĐỘ PFAS BẰNG THIẾT BỊ CÔ QUAY LY TÂM D-EVA PFAS.

10/59 - 27/10/2023

Làm sạch bằng phương pháp SPE trong phân tích PFAS được áp dụng rộng rãi trong nhiều PTN. Tuy nhiên, sự bay hơi làm giàu mẫu lại có nhiều vấn đề. Các chất phân tích phổ biến được đưa vào mẫu trong các hệ bay hơi mở và việc sử dụng bình thủy tinh bị loại trừ theo quy định. Ngoài ra, quá trình bay hơi thường mất vài giờ và do đó có thể dễ dàng bị lãng quên. Với nồng độ khô hoàn toàn, một số PFAS đã bị mất

Thiết bị D-EVA PFAS từ Lctech có gì?
- Tự động ngắt quá trình bay hơi khi đạt đến thể tích cài đặt bằng cảm biến LCTech đặc biệt
- Nguồn nhiệt cũng không hoạt động sau khi D-EVA tự động tắt và đồng thời áp suất chân không cũng hạ giúp chất phân tích không bị mất đi.
- Hệ thống khép kín tránh việc phơi nhiễm từ phòng thí nghiệm
- Dùng trực tiếp ống nghiệm Falcontubes™ 50 mL và 15 mL đã thu dịch rửa giải SPE mà không cần chuyển đổi
- Cô đặc mẫu ngay cả với cặn nước trong dịch rửa giải SPE
- Hiệu suất thu hồi mẫu cao nhờ nồng độ song song
- Bẫy lạnh hiệu quả cao cho phép sử dụng bên ngoài tủ hút và thu gom dung môi.


Kết quả của việc sử dụng thiết bị D-EVA
Độ thu hồi của 40 chất phân tích PFAS được đề cập trong phương pháp 4 dự thảo EPA 1633 của Hoa Kỳ được thể hiện trong Hình 7. Độ thu hồi được tính toán cho các nhóm thể tích mẫu cuối cùng khác nhau, được chuyển vào lọ HPLC không xoáy. Đối với thể tích cuối cùng 200-280 µL, độ thu hồi nằm trong khoảng 60 %. Hơn nữa, đối với 380-500 µL, độ thu hồi được cải thiện nhưng vẫn dưới 80 %. Cuối cùng, đối với 610-910 µL, khả năng thu hồi rất tốt (trên 80% đối với tất cả các chất phân tích).
Lưu ý: Hiệu suất thu hồi này được đo bằng cách chuyển thể tích còn lại từ ống Falcontube vào lọ GC mà không cần xoáy hoặc rửa ở cuối.

 
Vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương
 
 
Tel: 024 35657697