ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ MẪU