Thiết bị tự động làm sạch mẫu DEXTech 16- LCTech

  • Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Thiết bị tự động làm sạch mẫu DEXTech 16

Hãng sản xuất: LCTech- Đức

ĐẶT HÀNG NGAY

Với hệ thống làm sạch mẫu DEXTech 16, LCTech đã phát triển khả năng phân tích PCB và Dioxin với mục tiêu: làm sạch hoàn toàn tự động 16 mẫu theo 1 quy trình, không cần giám sát đối với mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, môi trường và sinh học. Các mẫu được tải định lượng lần lượt thông qua bộ lấy mẫu tự động. Sau đó, chúng được chuyển qua vòng lặp mẫu vào hệ 3 cột của hệ thống. Mẫu sau khi xử lý, cô bay hơi, có thể bơm trực tiếp vào thiết bị phân tích GC-MS.

Bên cạnh đó, ngoài các phương pháp tiêu chuẩn đã được lưu trữ trong hệ thống, người dùng có thể cài đặt tới 28 phương pháp bổ sung, tùy thuộc vào việc tối ưu phương pháp của PTN.

 Hệ thống cũng có thể phân tích riêng PCB và dioxin, tùy thuộc vào yêu cầu người sử dụng.