Thiết bị kiểm tra hạt giống

  • Giá bán: Liên hệ

Hạt giống được kiểm nghiệm TCVN ISO 17025:2005 với các thông số cơ bản sau : Độ thuẩn : tỷ lên % khối lượng hạt thuần không tạp vật, hạt gẫy vỡ sơ với toàn bộ lô Trọng...

ĐẶT HÀNG NGAY

Hạt giống được kiểm nghiệm TCVN ISO 17025:2005 với các thông số cơ bản sau :

Độ thuẩn : tỷ lên % khối lượng hạt thuần không tạp vật, hạt gẫy vỡ sơ với toàn bộ lô
Trọng lượng 1000 hạt
Hàm lượng nước : lượng nước trong hạt sơ với trọng lượng hạt tươi tính theo %
Tỷ lệ nảy mầm : % nảy mầm trong điều kiện tối ưu
Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ nhất các thiết bị hóa chất dùng trong lĩnh vực lựa chọn, xác định nguồn gốc và lai hạt giống cũng như phát triển và kiểm nghiệm , bảo quản hạt giống.
Danh sách các thiết bị bao gồm :

TT Tên và mô tả
1 Xiên lấy mẫu trong bao
2 Xiên lấy mẫu trong đống hạt ( lấy mẫu theo tầng
3 Bộ chia mẫu
4 Dụng cụ đếm hạt
5 Thiết bị đếm hạt tự động
6 Máy nghiền hạt xác định độ ẩm
7 Tủ sấy
8 Máy xác định độ ẩm nhanh
9 Máy xác định độ ẩm bằng phương pháp cân
10 Tủ hút ẩm bảo quản - lưu mẫu
11 Tủ lạnh
12 Buồng kiểm tra hạt có chiếu sáng
13 Kính lúp vòng chiếu sáng
14 Kính hiển vi soi nổi gắn chup ảnh
15 Cân kỹ thuật các loại
16 Tủ nẩy mầm điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm , ánh sáng
17 Buồng nẩy mầu điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm.
18 Nhiệt kế đo nhiệt độ
19 Sàng và máy lắc

Một số thiết bị tham khảo :
20 Máy đo nhiệt độ đất
21 Máy đo pH đất
22 Thiết bị kiểm tra chỉ tiêu NPK ( chỉ tiêu hóa học của đất )