Thiết bị kiểm nghiệm thuốc

  • Giá bán: Liên hệ
ĐẶT HÀNG NGAY

Chúng tôi với trên mười năm kinh nghiệm cung cấp các thiết bị kiểm nghiệm, đạt các chứng chỉ GLP ASEAN, WHO, ISO. Các sản phẩm được cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, lập IQ, OQ và giúp đỡ người sử dụng làm PQ.

Các thiết bị bao gồm :

Thiết bị thử độ hòa tan, hệ online, hệ offline kết nối UV Vis, HPLC
Thiết bị thử độ rã viên thuốc
Thiết bị thử độ cứng viên thuốc
Thiết bị thử độ kín vỉ
Thiết bị thử độ mài mòn, độ vỡ
Thiết bị thử độ ổn định
Thiết bị kiểm tra tỷ trọng biểu kiến của bột
Thiết bị thử độ bền gelatin - độ bloom
Thiết bị đếm tiểu phân chất lỏng ( thuốc tiêm dịch truyền )
Thiết bị đếm và định lượng kháng sinh bằng phương pháp vi sinh
Bộ thử nội độc tố ( endotoxin )
Thiết bị đo độ khuyếch tán của thuốc bôi trên da
Thiết bị đo TOC và độ dẫn của nước RO
Thiết bị xác định hàm lượng ẩm
Máy chuẩn độ điện thế, chuẩn độ KF
Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC UPLC
Máy sắc ký khí
Máy sắc ký bản mỏng
Máy quang phổ UV- Vis
Máy quang phổ AAS
Máy quang phổ hồng ngoại FTIR
Máy xác định hàm lượng đạm
Máy đo điểm chảy
Máy đo độ phân cực
Máy khúc xạ kế
Bộ xác định hàm lượng tinh dầu
Tủ cấy vi sinh
Tủ hút khí độc
Cân phân tích
Bể cách thủy
Bếp đung các loại
Máy khuấy các loại