Nghiên cứu tế bào gốc - stem cell research

  • Giá bán: Liên hệ

Nghiên cứu tế bào gốc Nghiên cứu tế bào gốc ung thư (Cancer stem cell) Nghiên cứu tế bào gốc thần kinh Chỉ thị dòng (Linage marker) Các...

ĐẶT HÀNG NGAY

Nghiên cứu tế bào gốc

 

Nghiên cứu tế bào gốc ung thư (Cancer stem cell)
Nghiên cứu tế bào gốc thần kinh
Chỉ thị dòng (Linage marker)
Các loại cytokine (stem cell cytokine)
Tế bào trung mô (Mesenchymal stem cell )
Tế bào gốc phôi thai (Embryonic stem cell)
Chất dung giải tế bào (cell lysate)
Endothelial progenitor
Tế bào gốc mầm (Germline stem cell)
Nghiên cứu tế bào gốc hệ tạo huyết (Hematopoietic Stem cell)
Signaling Pathways
Nghiên cứu tế bào gốc biểu mô/ tế bào biểu mô tuyến tiền liệt (Mammary Epithelial Stem cell research / Prostate Epithelial Stem cell research)
Môi trường có hoặc không có huyết thanh

Phần mềm quản lý các cơ sở dữ liệu cấy ghép máu và tủy, dùng để phân tích, lưu trữ các dữ liệu bệnh nhân