Miễn dịch - immunology

  • Giá bán: Liên hệ

Hóa chất miễn dịch Ứng dụng trong các lĩnh vực: ung thu, thần kinh học, tim mạch , sinh học...

ĐẶT HÀNG NGAY

Hóa chất miễn dịch

Ứng dụng trong các lĩnh vực: ung thu, thần kinh học, tim mạch , sinh học tế bào, vi sinh vật, nhiễm sắc thể và nhân tế bào, sinh học phát triển, chu trình tế bào, tế bào gốc

 

1. Kháng thể kháng khuẩn sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, phát hiện nhân tố gây bênh

2. ELISA kit và các chất phản ứng (HRP, Alkaline phosphate, Chromogenic subtrate, Chemiluminescent subtrate,…)

3. Hóa mô miễn dịch và các chất phản ứng

4. Phân tích và phát hiện Protein tái tổ hợp

5. Các kit tinh sạch protein , kháng thể bằng protein A và protein G

6. Kháng thể bậc 1, kháng thể đa dòng bậc 2 và kết hợp, cell marker, các loại peptide

Kháng thể với các immunoglobulin của hơn 20 loài động vật với hơn 17 loại đánh dấu khác nhau

Chế độ bảo quản và giữ ổn định tính hoạt động: Có chứa huyết thanh thỏ (goat serum hoặc rabbit serum) hoặc BSA để làm ổn định protein. Không một chất bảo quản nào được thêm vào ngoại trừ: nếu kháng thể được gắn R-phycoerythrin thì sẽ chứa nhân tố kháng khuẩn, kháng thể gắn vàng chứa sodium azide 0.1%.

7. Western Bloting và các chất phản ứng