Hóa chất sinh học phân tử - Molecular biology

 • Giá bán: Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dải sản phẩm rộng rãi cho các ứng dụng nghiên cứu DNA/ RNA/ Protein với sản phẩm dùng thử ban đầu cho khách hàng muốn thử nghiệm chất lượng sản phẩm. ...

ĐẶT HÀNG NGAY

Chúng tôi cung cấp dải sản phẩm rộng rãi cho các ứng dụng nghiên cứu DNA/ RNA/ Protein với sản phẩm dùng thử ban đầu cho khách hàng muốn thử nghiệm chất lượng sản phẩm.

 1. Các Enzyme giới hạn / FastDigest® ủ trong vòng 5 -10 phút
 2. Các loại enzyme cải biến DNA : Taq Polymerase / Hotstar Taq Polymerase / T4 DNA polymerase / …
 3. Probe/ Oligonucleotide thường hoặc được cải biến với các nồng độ khác nhau
 4. dNTP cho phản ứng PCR / RT-PCR
 5. Master mix cho PCR / Fast PCR / Realtime PCR phù hợp cho các dòng máy hiện nay như Eppendorf, Agilent, Biorad, ABI, …
 6. Vecto tách dòng cung cấp dòng tế bào miễn phí
 7. Các bộ kit tách chiết, tinh sạch DNA / RNA / Protein không cần sử dụng phenol / chloroform có kết quả cao
 8. Kit chuyển cDNA
 9. Các sản phẩm dùng cho điện di DNA/ RNA/ Protein: thang chuẩn / Agarose / Acrylamide / Buffer / loading dye, …
 10. Transfection cho các đối tượng