Hệ thống thiết bị giám sát trực tuyến VOCs trong không khí xung quanh- KHR Co, Hàn Quốc

  • Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Hệ thống giám sát trực tuyến VOCs trong không khí xung quanh.

Code: APK2950A.

Xuất xứ: KNR Co.,Ltd., Korean.

ĐẶT HÀNG NGAY

APK2950A là hệ thống giám sát trực tuyến các hợp chất VOCs, hợp chất lưu huỳnh, khí nhà xanh (SF6), v.v. trong không khí xung quanh của KNR.

Hệ thống này được lắp đặt tại hiện trường và phân tích mẫu liên tục.

Tất cả các quy trình lấy mẫu, phân tích và xử lý dữ liệu đều hoàn toàn tự động, cung cấp độ tin cậy cao trong các dữ liệu phân tích.

Ngoài ra, thiết bị còn giảm thiểu các phản ứng hóa học và sự mất mẫu khi sử dụng Silco steel®.