Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động Freestyle - LCTech

  • Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động Freestyle.

Hãng sản xuất: LCTech - Đức 

ĐẶT HÀNG NGAY

Trong hầu hết các phòng thí nghiệm phân tích, các mẫu được làm sạch thường xuyên qua cột SPE để thu được dung dịch sạch cho quá trình phân tích tiếp theo hoặc để làm giàu chất phân tích. Tự động hóa là giải pháp hoàn hảo để đơn giản hóa các bước xử lí mẫu chiêt pha rắn này, để có được kết quả tái lập và thu hồi tốt.

Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động FREESTYLE SPE cho phép tự động hóa quá trình chuẩn bị mẫu bằng cách sử dụng chiết pha rắn (SPE). Mỗi phương pháp SPE thủ công đã được hiệu lực hóa trong phòng thí nghiệm có thể được tự động hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng hệ thống Freestyle. Các lĩnh vực ứng dụng của Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động FREESTYLE rất rộng: từ độc tố nấm mốc và phân tích môi trường cho đến các ứng dụng pháp y, kiểm soát doping...